De NHG standaard astma bij volwassenen

Gezondheid 0 Reacties

De NHG standaard astma bij volwassenen is een hulpmiddel voor de behandeling van astma dat wordt ingezet voor mensen van zestien jaar of ouder. Er komen immers steeds meer astmapatiënten in Nederland bij, waardoor de ontwikkeling van hulpmiddelen zoals de NHG standaard astma bij volwassenen in volle gang blijft. De kans is groot dat je niet weet wat de standaard precies inhoudt en waar het voor wordt gebruikt. In dit artikel zullen we daarop ingaan. Daarnaast bespreken we enkele andere hulpmiddelen die worden ingezet bij de behandeling van de chronische longziekte.

De NHG standaard astma nader toegelicht

De NHG standaard astma combineert de testresultaten van een spirometrie (dit hulpmiddel zullen we straks nog toelichten) met een actieve bijdrage van de patiënt. Dit betekent dat de behandeling van de patiënt niet alleen gebaseerd is op testresultaten, maar ook op hoe de patiënt het leven met de chronische longziekte ervaart en van welke klachten hij precies last heeft. Deze combinatie klinkt wellicht volkomen logisch, maar was vroeger geen realiteit. Voorheen werd namelijk een behandeling uitgeschreven die hoofdzakelijk was gebaseerd op de uitkomsten van de spirometrietest.
De NHG standaard astma levert richtlijnen voor de diverse fases van de behandeling van de chronische longziekte: de diagnose, de behandeling alsook het monitoren van de patiënt. Het doel van de standaard is om de controle over de ziekte te vergroten en daarnaast ook de focus te richten op de behandeldoelen van de patiënt.

Rol van patiënt is belangrijk

Bedenk dat de NHG standaard astma geen wondermiddel is. De inzet vanuit de kant van de patiënt is namelijk van groot belang. Factoren die de luchtwegen kunnen prikkelen en daarmee een astma-aanval kunnen veroorzaken dient de patiënt bijvoorbeeld te vermijden.
Voorbeelden van dergelijke prikkels zijn stress (hieronder valt ook positieve stress), de verkeerde of het op een verkeerde manier beoefenen van een sport waardoor er benauwdheid op kan treden en bepaalde weersomstandigheden zoals mist en koude lucht.

Andere hulpmiddelen bij astma

Naast de NHG standaard zijn er andere hulpmiddelen ontwikkeld die een betere behandeling van astma mogelijk maken. We bespreken de ACQ vragenlijst en de spirometrietest.

De ACQ vragenlijst

De ACQ vragenlijst is opgesteld om een beoordeling mogelijk te maken van de mate waarin een patiënt de chronische longziekte de baas is. Om de beoordeling mogelijk te maken dient de patiënt zeven vragen te beantwoorden. Het zijn vragen die met een cijfer beantwoord moeten worden. Als de patiënt antwoordt met een tien, dan staat dit voor volledige controle. Antwoord de patiënt met een zes, dan is er geen sprake van een goede controle.
Doordat de ACQ vragenlijst meerdere malen wordt afgenomen, heeft de behandelend arts na verloop van tijd voldoende materiaal om over een langere periode het effect van zijn behandeling te kunnen bepalen. Dit stelt hem in staat om de behandeling steeds verder te verbeteren.

De spirometrietest

Een spirometrietest is een tegenstelling tot de ACQ vragenlijst een hulpmiddel waarbij technische apparatuur wordt gebruikt. Tijdens de test moet de patiënt in een spirometer op verschillende manieren in- en uitademen. Vervolgens kan de arts aan de hand van de uitslag bepalen hoe het is gesteld met het functioneren van de longen van de testpersoon en daarop zijn behandeling aanpassen.
Omdat het in- en uitademen verkeerd kan worden gedaan door de testpersoon is een spirometrietest een test die gevoelig is voor fouten. De kans op een uitslag die een vertekend beeld geeft van het functioneren van de longen is dus groot. Echter, bij een juiste uitvoering is de test betrouwbaar en bovendien al geschikt bevonden vanaf de driejarige leeftijd.

Combinatie komt vaak voor

Het fijne van de NHG standaard astma bij volwassenen is dat een spirometrie wordt gecombineerd met de input van de patiënt. Op die manier krijg je een combinatie van techniek en een bijdrage van de patiënt zelf. Dit onderscheidt de NHG standaard astma bij volwassenen van de andere besproken hulpmiddelen.
Vond je het interessant om dit artikel te lezen? Dan denken we dat je ook geïnteresseerd bent in het artikel over beroepsastma dat we onlangs op het internet tegenkwamen. Klik hier om het artikel te lezen.