Je longen onder de loep genomen

Gezondheid 0 Reacties

Aangezien dit blog over gezondheid gaat, leek het ons een leuk idee om een artikel te schrijven over je longen. Iedereen weet wat longen zijn, maar dat je ermee kunt ademen is vaak het enige dat mensen over deze organen weten. In dit artikel lees je daarom meer over deze organen.

Plaats en functie

Je longen maken het mogelijk dat je adem kunt halen en je dus zuurstof in je lichaam krijgt. Je long aan de linkerkant van je borstkas is wat kleiner dan je long aan de rechtkant. De reden hiervoor is dat je hart anders te weinig ruimte zou hebben. In de borstholte bevinden zich dus zowel de longen als het hart. Het middenrif (dat onder je borstholte zit) biedt steun aan deze organen, bovendien stuurt het rif de ademhaling aan.

Een long is met een longpijp verbonden, deze pijp verdeeld zich in een enorme hoeveelheid kleinere luchtpijpjes die vervolgens uitlopen in zogenaamde longblaasjes. De longen halen bij iedere inademing zuurstof naar binnen (dat wordt vervoerd naar je longzakjes die het zuurstof aan je bloed overdragen) en laten bij de uitademing koolstofdioxide vrij.

De ademhaling

Wanneer je een ademhaalt zorgen de spieren in je middenrif dat je organen die in je buik zitten naar beneden gaan. Hierdoor komt er meer ruimte in de borstholte, waardoor er lucht in je longen kan komen. Wanneer je uitademt wordt de lucht vervolgens weer door de druk naar buiten geperst. Op deze website kan je een video bekijken waarin heel duidelijk wordt uitgelegd hoe de longen precies werken wanneer je ademhaalt.

Er zijn overigens tal van variaties op ademhalen. Dat is de reden dat mensen soms de hik hebben of last hebben van snurken. Bij mensen die snurken wordt de luchtweg van de neus versperd. De snurker ademt dus in via de mond, wat als gevolg heeft dat de huig begint te trillen. Dit is het snurkgeluid dat je bij snurkende mensen hoort.

De hik ontstaat simpelweg doordat het middenrif in je lichaam ineens samentrekt, hierdoor wordt de borstholte kleiner, sluiten je stembanden spontaan en krijg je het welbekende ‘hik’ geluid. De laatste variatie die we in dit artikel bespreken is gapen. Hoe gaat dit in zijn werk? Vanwege het feit dat je lichamelijk vermoeid bent, gaan je spieren minder goed presteren. Dit komt doordat je hart minder bloed in je lichaam verspreid. In dat bloed zit zuurstof, maar door de lagere verspreiding van het bloed ontstaat er dus een zuurstof tekort. Dit tekort moet echter wel aangevuld worden en dat gebeurd dus als we gapen. Je mond gaat open, waardoor er meer lucht in je borstkas kan komen. Hierdoor krijgen je organen weer de benodigde zuurstof.

Longen en problemen

De werking van de longen zoals beschreven in voorgaande alinea’s geldt helaas niet voor iedereen. Mensen met astma of COPD hebben longen die niet optimaal functioneren, waardoor ze het bijvoorbeeld benauwd kunnen krijgen. Een astma inhalator (beter bekend als puffer) zorgt ervoor dat je medicatie in je longen kunt inademen. Het is echter vervelend om met een puffer in de weer te zijn te midden van anderen mensen. Gelukkig maken onder andere spirometers (die tijdens een spirometrie worden gebruikt) vandaag de dag het mogelijk om het functioneren van de longen te onderzoeken. Hierdoor kan een patiënt met astma of COPD beter worden behandeld, waardoor de kans op nare situaties kan worden verkleind. Meer informatie over COPD kun je vinden op http://www.longemfyseem.org/

Longen zijn bijzonder

We hopen dat dit artikel je kennis over je longen vergroot heeft. Wij vinden deze organen in ieder geval uiterst fascinerend, zeker als je bedenkt hoe complex deze organen werken en hoe bijzonder hun functioneren is.

Overigens, als je dit artikel interessant vind, dan zal onderstaand filmpje je ook bevallen:

Luchtvervuiling

Lucht bestaat van nature uit een aantal gassen. Simpel gezegd is er dus sprake van luchtvervuiling als er gassen in de lucht aanwezig zijn die er oorspronkelijk niet waren. Vaak denken mensen dat luchtvervuiling een probleem is dat door mensen is veroorzaakt, dat hoeft echter lang niet altijd het geval te zijn. Ook moeder natuur heeft er een handje van om de lucht om ons heen te vervuilen. Luchtvervuiling kan dus zowel door mensen als door de natuur veroorzaakt worden.

Luchtvervuiling door mensen

Denk hierbij aan de landbouw. Via deze sector kunnen stoffen en chemicaliën in de lucht terecht komen. In Nederland gaat het dan vooral om ammoniak vanuit mest. Een luchtvervuiler die jaarlijks terugkeert is vuurwerk. Andere menselijke luchtvervuilers zijn verbrandingsovens, auto’s en ander verkeer, industrie en elektriciteitscentrales. Hoewel je het misschien niet zou denken zijn bepaalde huis en tuin producten ook vervuilend voor de lucht. Verf is hier een voorbeeld van, dit product bevat namelijk oplosmiddelen.

Luchtvervuiling door moeder natuur

Zie onderstaande afbeelding voor natuurlijke luchtvervuilers.

De gevolgen van luchtvervuiling

Verontreiniging van de lucht kan negatieve gevolgen hebben voor de luchtkwaliteit. Een slechtere luchtkwaliteit kan vervolgens effect hebben op de gezondheid van de mens, waardoor het aantal levensjaren kan afnemen. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu verzamelt informatie over luchtverontreiniging. Vooral continu contact met fijn stof kan schade aan de gezondheid van mensen toebrengen.

Jaren geleden is er al onderzoek verricht om de mogelijke gevolgen van continue blootstelling aan fijn stof en de eventueel daaruit voortvloeiende gezondheidsklachten in kaart te brengen. De uitkomsten logen er niet om. Recent – in het jaar 2013 – is er onderzoek gedaan naar hetzelfde onderwerp. Daaruit kwam de conclusie naar voren dat baby’s van de mens een negatieve invloed zouden kunnen ervaren als er sprake is van continu contact met fijn stof.

Wat kan je zelf doen tegen luchtvervuiling?

Zoals je hebt gelezen is luchtvervuiling geen goede zaak. Sterker nog: wellicht heb je niet eens door dat de lucht om jou heen is vervuild! De lucht kan nog zo strak en blauw ogen, maar dat hoeft dan nog niet te betekenen dat de luchtkwaliteit ook goed is. Kortom: je kunt met het blote oog vrijwel niet vaststellen de lucht wel of niet is vervuild.

Hoewel je dus niet kunt vaststellen hoe het met de luchtkwaliteit om je heen is gesteld, kan je wel een bijdrage leveren aan het inperken van de verontreiniging van de lucht in je omgeving. Denk hierbij aan het rijden van een zuinige auto, of liever nog, een elektrische auto.

Maar ook binnenshuis kan je van alles doen: minder met de kachel stokken, energiezuinige huishoudelijke apparatuur aanschaffen en het licht uitdoen op plaatsen waar je niet bent. Zomaar een paar simpele acties die vrijwel iedereen kan uitvoeren. Misschien denk je ‘’dat schiet toch niet op in mijn eentje?’’. Bedenk dan dat alle kleine beetjes helpen en als jij het goede voorbeeld geeft, volgen er vaak vanzelf meer mensen! Dat luchtverontreiniging niet alleen in Nederland een probleem is, zie je in het onderstaande filmpje. Hopelijk motiveert het kijken van de video je om een steentje bij te gaan dragen en de luchtvervuiling terug te dringen.

Aambeien

In deze special bespreken we een ziektebeeld dat vaker voorkomt dan bedenken. Het gaat om het hebben van aambeien. Omdat het hebben van aambeien heel vervelend kan zijn is dat waarschijnlijk de reden waarom maar weinig mensen weten hoeveel mensen last hebben van dit ziektebeeld. Ook kan het zijn dat je bij bepaalde klachten niet direct de relatie legt met het ziektebeeld. Maar wat zijn de kenmerken, hoe ontstaat het en wat kun je er zoal aan doen. Je leest het in de komende alinea’s.

Kenmerken van aambeien

De meest bekende kenmerken van aambeien zijn het hebben van pijn wanneer je bijvoorbeeld met wc-papier over de plek wrijft en het zien van bloed op het wc-papier. Minder bekend is het branderige gevoel rondom de anusstreek. Twijfel je of je last hebt van aambeien of dat er een andere oorzaak is van de klachten? Neem dan contact op met je huisarts.

Hoe kunnen aambeien ontstaan?

Een veelgehoorde oorzaak is het te hard persen om de ontlasting kwijtraken. Maar ook het te lang ophouden van ontlasting kan een bijdrage leveren aan het ontstaan van het ziektebeeld. Wat veel mensen niet weten is dat het wel eens voor kan komen dat je gedurende de zwangerschap ook aambeien kunt krijgen. Het wel of niet krijgen van aambeien heeft in de meeste gevallen met aanleg te maken.

De behandeling van het ziektebeeld

Allereerst is niet alleen de behandeling, maar ook het voorkomen van het krijgen van aambeien belangrijk. Zorg er daarom voor dat je niet onnodig hard perst tijdens het doen van een grote boodschap, hou ontlasting niet onnodig lang op en blijf ook niet te lang op de wc zitten. Het kan natuurlijk zo zijn dat je wel zult moeten persen om de ontlasting kwijtraken. In dat geval kan het wellicht helpen om veranderingen in uw voeding aan te brengen. Zo is het drinken van voldoende water en het eten van vezelrijk eten een mogelijke oplossing. Ook is voldoende lichaamsbeweging erg belangrijk, hierdoor voorkom je immers dat je lichaam stijf wordt en krijg je een betere doorbloeding.

Onderneem actie

Wanneer je langdurig last hebt van aambeien, dan is het raadzaam om contact op te nemen met de dokter. Het kan namelijk zijn dat er wellicht meer aan de hand is dan je denkt. De dokter zal proberen om zo vast te stellen hoe je ervoor kunt zorgen dat je herstelt. Om het ongemak te verlichten schrijven doktoren soms ook een zalfje voor.

Tot zover deze special. Het is belangrijk dat wanneer je vermoed of zeker weet dat je aambeien hebt je er wat aan doet. Loop er in ieder geval niet onnodig mee door en onderneem actie door het gesprek met de arts aan te gaan.

Disclaimer

Wanneer er op queerlink.net informatie wordt toegevoegd of wordt verwijderd, dan hoeven wij daar niemand van de op de hoogte te stellen. Wij hebben alle rechten om informatie toe te voegen, dan wel te verwijderen.

Wil je tips, adviezen of informatie die je op ons blog hebt gelezen op wat voor manier dan ook gaan gebruiken, dan is dat voor eigen risico. Hetzelfde geldt voor content die je vindt op websites waarnaar wij linken. Desalniettemin proberen wij met de grootste aandacht (in onze ogen) goede content te vinden voor queerlink.net. De informatie is bedoelt voor de inwoners van Nederland.

Op onze website plaatsen wij zelf content, linken we naar content die op andere websites staat en plaatsen we stukjes content van andere sites. Voor al deze content geldt de regel dan queerlink.net nooit aansprakelijk kan worden gesteld voor fouten die in de informatie zitten verwerkt. Hetzelfde geldt voor incomplete informatie. De informatie is overigens geen vervangingen van advies of informatie verstrekt door specialisten in de medische sector.

Privacy Policy cookies en contact

Queerlink.net maakt gebruik van cookies zodat het voor de Official StatCounter Plugin mogelijk wordt om informatie over onder andere het aantal bezoekers op onze website te kunnen weergeven. Echter, dit proberen we tot een minimum te beperken. Bovendien worden de gegevens niet met anderen gedeeld. Voor al je vragen kun je gebruik maken van het e-mailadres contact@queerlink.net.