Is het ongezond om een ongeïsoleerd huis te wonen?

Wonen 0 Reacties

Maar al te vaak komt er dan voor dat mensen met allerlei gezondheidsklachten rondlopen, zonder dat het eigenlijk een duidelijke oorzaak lijkt te hebben. Een van de mogelijke oorzaken waar veel mensen niet aan denken is het binnenklimaat in hun woning.
Zo is het erg belangrijk dat je woning goed geventileerd wordt en daarnaast kunnen bepaalde isolatiemaatregelen, zoals kruipruimte isolatie, spouwmuurisolatie of dakisolatie veel narigheid voorkomen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een ongewenste hoog vochtgehalte of schimmelgroei op de muur of op het dak.

Is een slecht geïsoleerde woning daadwerkelijk ongezond?

We willen niet zeggen dat iedereen die in een slecht geïsoleerde woning woont spontaan gevaar loopt om zijn gezondheid te beschadigen, maar feit is wel dat een te hoog vochtgehalte bijvoorbeeld irriterend op de luchtwegen kan werken.
Met name mensen met astma of COPD kunnen dan ook sneller last krijgen van teveel vocht in huis. Hoewel we eerder een artikel hebben gepubliceerd over allerlei hulpmiddelen die ingezet kunnen worden bij mensen die astma hebben, is het ook belangrijk om ervoor te zorgen dat de leefomgeving goed is.
Al met al kun je dus zeker stellen dat een woning zonder isolatiematerialen voor irritaties aan bijvoorbeeld de luchtwegen kan zorgen. Om nog maar niet te spreken over het lage wooncomfort en vervelende ongewenste schimmelgroei op bijvoorbeeld de buitenmuren.

Hoe kun je schimmelgroei tegen te gaan in ongeïsoleerde huizen?

Er zijn natuurlijk allerlei middeltjes op de markt waarmee je schimmels kunt doden en zo tijdelijk van schimmelplekken af kunt zijn. Echter, dit is slechts een tijdelijke oplossing en is bij lange na niet zo effectief als het goed isoleren van je woning. Het is dan ook van groot belang dat je nagaat op welke manieren je jouw woning het beste kunt isoleren (maar ook met welk materiaal je dat moet doen) om op die manier een duurzame oplossing tegen schimmelgroei te bieden.
Tenslotte is het goed om jezelf de vraag te stellen hoeveel je gezondheid je waard is. Het isoleren van je woningen en het daarmee verbeteren van het binnenklimaat kan dan wel de nodige kosten met zich meebrengen, maar de opbrengsten zijn ook niet mis!